ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο συνεργάτης του MONOLOUTRAKI.gr και επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων για την Έλευση του Προαστιακού στο Λουτράκι, Δημήτρης Καραπατάς, παρουσιάζει, αποκλειστικά στους αναγνώστες μας, ένα οδοιπορικό στην υπό κατασκευή γραμμή του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου που έχει πραγματοποιηθεί, τις τελευταίες δεκαετίες, στο Λουτράκι:

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΣΘΜΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ…

Του Δημητρίου Καραπατά

Σε  ένα οδοιπορικό, το οποίο συνοδεύεται από το ανάλογο φωτογραφικό υλικό, για το  μεγαλύτερο μέρος της υπό κατασκευής σιδηροδρομικής επιδομής Ισθμού-Λουτρακίου (συνολικού μήκους 5,869 Κm), προχώρησε, πρόσφατα, ο γράφων!

Η επιτομή της ενημέρωσης, που απορρέει και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, μαρτυρά πως το έργο έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό, αφού:

● Έχουν κατασκευαστεί σχεδόν όλα τα χωματουργικά έργα, με αποξήλωση της παλιάς μετρικής γραμμής και των ακατάλληλων χωματουργικών προϊόντων, έχει προχωρήσει η διεύρυνση του υφιστάμενου καταστρώματος της σιδηροδρομικής γραμμής, ώστε να εξασφαλιστεί, η προβλεπόμενη διατομή, μονής γραμμής, κανονικού εύρους, και σε μικρές οριζοντιογραφικές και με μηκοτομικές προσαρμογές, για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς επιδομής για τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρόμου!

● Έχουν κατασκευαστεί τα τεχνικά, για να τοποθετηθεί η Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Κανονικού Εύρους (1,435) Ισθμού-Λουτρακίου, με ταχύτητα κίνησης συρμών προαστιακού τύπου, Vemax = 60km/h.

● Ενώ, παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί και η προβλεπόμενη μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω., που συμπεριλαμβάνει ακόμα και υπογειοποίηση των εγκάρσιων γραμμών διανομής μέσης και χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η.! 

● Επιπλέον, σε φάση τεκτονικής ολοκλήρωσης βρίσκεται η τερματική σιδηροδρομική στάση Λουτρακίου, στην οδό Αιγαίου (περίπου Χ.Θ.  5 + 317 /αρίθμηση μετρικής γραμμής), με τις δύο αποβάθρες δεξιά και αριστερά της βέλτιστης απόληξης του έργου, με μήκος 160m η καθεμία!  Σημειωτέον πως ο λόγος που κατασκευάζεται με μήκος 160m αντί 150m, είναι η τοποθέτηση προσκρουστήρα πέρατος γραμμής και για την ανοχή σταθμεύσεως των συρμών, προ αυτού!

● Οσονούπω ξεκινάει η κατασκευή και της δεύτερης στάσης του Προαστιακού Λουτρακίου, η οποία χωροθετείται ενδιάμεσα από το Σιδηροδρομικό σταθμό Ισθμού και τον τερματικό σταθμού Λουτρακίου, στην οδό Παπανικολάου (καζίνο Λουτρακίου νέα Χ.Θ. 4+154)! Η αποβάθρα θα έχει μήκος 150m, πλάτος 2,50m και ύψος, από κεφαλή σιδηροτροχιάς, 0,76m. Θα βρίσκεται στο ανατολικό κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού -Λουτρακίου και, φυσικά, όπως η τερματική στάση της Αιγαίου, θα έχει υποδομή εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η χάραξη της αναβάθμισης της παρακαμπτηρίου του Λουτρακίου έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση ιστών φωτοσημάτων (θέση Df1 + Df2) και στύλων ηλεκτροκίνησης trolley, φιλική προς το περιβάλλον και την αισθητική των τοπίων απ’ όπου διέρχεται, με την ηλεκτροδότηση της γραμμής να  εξασφαλίζεται από τους δύο υποσταθμούς Υ/Σ Κορίνθου και Λουτρόπυργου (εφεδρική τροφοδοσία)!

Τέλος, η στρώση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου που περιλαμβάνει  καμπύλες με διαφορετικών ειδών ακτίνες R=155m, 200m, 250m & 300m θα γίνει με σιδηροτροχιές UIC 54 προεντεταμένων στρωτήρων B70, ενώ προβλέπεται ακόμα και περιβαλλοντολογική ρήτρα, για  την τοποθέτηση πρασίνου σε συγκεκριμένα σημεία, με την ολοκλήρωση των εργασιών‼

Όλες οι εργασίες, του συγκεκριμένου έργου υποδομής είναι προσιδιάζουσες με το Vallie Engineering, ώστε «εν παντί τόπω και χρόνω» να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, με το μικρότερο κόστος, για την ορθή αξιοποίηση του υστερήματος του Έλληνα πολίτη!

Η τελική απόληξη του Προαστιακού στην οδό Αιγαίου, (λήψη από την βόρεια πλευρά – έξοδος προς το Λουτράκι)

Το σημείο της νέας απόληξης του Προαστιακού σιδηροδρόμου, όπως απεικονίζεται σε φωτογραφία με την λειτουργία της μετρικής γραμμής το καλοκαίρι του 2001!

Ενδιάμεσα από τις πλευρικές αποβάθρες του τερματικού σταθμού του Προαστιακού στο Λουτράκι (λήψη από το νότιο μέρος, όπου διακρίνεται και η “μεγαλεπήβολη” οροσειρά των Γερανείων, που υψώνεται πάνω από την ιστορική λουτρόπολη).

Οι πλευρικές αποβάθρες του τερματικού σταθμού Προαστιακού στην οδό Αιγαίου Λουτρακίου (λήψη από το νότιο μέρος, όπου διακρίνεται το τέλος της κατασκευής).

Η υποδομή της σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου, με περατωμένα τα χωματουργικά έργα διεύρυνσης καταστρώματος και υπογειοποιήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. στην περιοχή εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου (περιοχή Λιβαδάκι) ώστε, στο μέλλον, να αποφευχθεί κάθε επέμβαση επί του σιδηροδρομικού κλάδου…

Τεχνικό έργο, με τραπεζοειδή τάφρο από σκυρόδεμα, για την ανεμπόδιστη απορροή των υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής Λιβαδάκι, στην Χ. Θ. 5+405,32 με Μήκος / άνοιγμα (m) 5.00 και πλάτος /μήκος τοιχίου έδρασης (m) 9.00.

Στο σημείο της διασταύρωσης των οδών Παπανικολάου και Κορίνθου (δυτικό κομμάτι), αυτήν τη στιγμή εξελίσσονται έργα αντιστήριξης της σιδηροδρομικής γραμμής, που διέρχεται από την αρχή του νέου σχεδίου πόλης Λουτρακίου, με προεντεταμένο σκυρόδεμα! Τα έργα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου, εντός της υφιστάμενης ζώνης απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ!

Διατηρούμενη ισόπεδη διάβαση σχολής Μηχανικού Χ. Θ. 3+450, 50 μεΑ.Σ.Ι.Δ. (Αυτόματα ηχοφωτεινά σήματα και αυτόματα δύφρακτα Α3)

Διατηρούμενη ισόπεδη διάβαση Χ. Θ. 3+092,35 μεΑ.Σ.Ι.Δ. (Αυτόματα ηχοφωτεινά σήματα και αυτόματα δύφρακτα Α3)

(Αυτόματα ηχοφωτεινά σήματα και αυτόματα δύφρακτα Α3) μητρώο ΑΣΙΔ ΟΣΕ

Η παρακαμπτήριος μετρική γραμμή Λουτρακίου – Στρατόπεδου Σχολής Μηχανικού, όπως απεικονίζεται σήμερα, με την εξέλιξη των έργων της κατασκευής της γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου για τον Προαστιακό! (λήψη από το νοτιοδυτικό κομμάτι των έργων)

Η παρακαμπτήριος μετρική γραμμή Λουτρακίου – Στρατόπεδου Σχολής Μηχανικού, όπως απεικονίζεται σε φωτογραφία με την λειτουργία της μετρικής γραμμής το 2005 (λήψη από το νοτιανατολικό κομμάτι των γραμμών).

Διπλή ισόπεδη διασταύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου με τη λεωφόρο Αθηνών (περιοχή εργοστάσιου Θρουβάλα) Χ. Θ. 2+470,57 (συντεταγμένες πασσάλων: Χ(m) 410524.738 & Y (m) -> 4199149.782], η οποία θα προστατεύεται με δύο διπλά αυτόματα δρύφρακτα που θα συνοδεύονται μετά κόκκινης διαλείπουσας ηχοφωτεινής σήμανσης

Διεύρυνση καταστρώματος για την τοποθέτηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου στην περιοχή Θρουβάλα Χ. Θ. 2382, 055 (λήψη από το ανατολικό κομμάτι των έργων). Συντεταγμένες πασσάλων: -> Χ(m) 410665.144 και -> Υ(m) 4199023.987

Διεύρυνση καταστρώματος και βελτιστοποίηση της καμπύλης με βαθμιαία υπερύψωση, αμφίπλευρη σε σχέση με την ακτίνα, για την οριστική διαμόρφωση του καταστρώματος της υποδομής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου, στην περιοχή Θρουβάλα Χ. Θ. (m) 2023.370 & συντεταγμένες πασσάλων Χ(m)->410857.811 Y(m) -> 4198851.369 /πάσσαλος ISD4 (λήψη από το ανατολικό κομμάτι των έργων)

Διεύρυνση καταστρώματος με υπόστρωμα 3Α (όγκος m3 /17538.051) και κατασκευή παράλληλων αυλακώσεων απορροής υδάτων, για την προστασία του κλάδου της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου που θα είναι εξοπλισμένη με ολόσωμους στρωτήρες από μπετόν, στην οδό Μουσώνων (περιοχή κλειστού γυμναστηρίου και Νέου Γενικού Λυκείου Λουτρακίου)…

Έργα ρυθμιστικά με εργασίες ανάπτυξης αυλακώσεων και κατασκευής τεχνικών – γεφυρώσεων της επιδομής για την σιδηροδρομική γραμμή Ισθμού-Λουτρακίου, με ενίσχυση λόγω της αύξησης των αξονικών φορτίων, στην περιοχή των ευκαλύπτων (βιολογικός καθαρισμός Λουτρακίου)!

Εργασίες βελτιστοποίησης της καμπύλης, με κατασκευή τεχνικών έργων, μετά γεφυρώσεων της επιδομής, για τη σιδηροδρομική γραμμή Ισθμού-Λουτρακίου με ενίσχυση, λόγω της αύξησης των αξονικών φορτίων, στην περιοχή των Ευκαλύπτων (Βιολογικός Καθαρισμός Λουτρακίου)

Το τελικό σημείο σύνδεσης της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου, με την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) Αθηνών – Πατρών, στην Χ. Θ. 92+001, θέση Παράδεισος – Φιλοθέη του Ισθμού, με αλλαγές τροχιάς, τύπου UIC 1:12 R500.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ MONOLOUTRAKI.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ MONOLOUTRAKI.gr

Νοέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Content is protected !!