ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή (χρόνος έναρξης) – 12:30 μμ (χρόνος λήξης), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-3020/τεύχος Α΄), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί κατάθεσης προτάσεων – δράσεων των κοινοτήτων για το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας.

Συντάκτης: monoloutraki