ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΘΕΜΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 2α Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88-93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.

2. Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας – ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων, προς αποφυγή διάδοσης του COVID 19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

3. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων .

4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 17/2019).

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 18/2019 ).

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Αρ. μελ. 22/2019).

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019 ).

8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 19/2019 ).

9. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Αρ. μελ. 21/2019 ).

10. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, κατόπιν των υπ΄αριθ. 152 & 160/2020 Α.Δ.Σ. Ορισμός υπολόγου.

11. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου . Απαλλαγή υπολόγου.

12. Έγκριση τεχνικών εκθέσεων:

  • Υπηρεσίας συντήρησης συντριβανιών και προμήθεια ανταλλακτικών ,
  • Υπηρεσίας συντήρησης αντλιοστασίων και προμήθεια ανταλλακτικών Τμήματος Πρασίνου Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας,
  • Προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (εργαλεία , μηχανήματα) Τμήματος Πρασίνου,
  • Προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων Τμήματος Πρασίνου.

13. Έγκριση τεχνικών εκθέσεων:

  • Υπηρεσίας συντήρησης πινακίδων και πινάκων ενημέρωσης ,
  • Προμήθειας λογισμικού και αδειών χρήσης του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

14. Έγκριση τεχνικών εκθέσεων:

  • Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, Ηardware) ,
  • Προμήθειας προγραμμάτων H/Y.

15. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης, περί συμμετοχής του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις.

16. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για τα έτη 2021 έως 2028.

17. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών, κατόπιν καταγγελίας τρίτου, αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του δημοτικού αμαξοστασίου στο Λουτράκι.

18. Ανάθεση σύνταξης ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ MONOLOUTRAKI.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ MONOLOUTRAKI.gr

Νοέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Content is protected !!