ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων), την 16η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 (χρόνος έναρξης) – 21:00 (χρόνος λήξης), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού) και την Εγκύκλιο 426/ 13.11.2020, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκατάστασης γωνίας ανακύκλωσης στους Αγίους Θεοδώρους.

2. Περί γνωμοδότηση επί της εγκατάστασης Ψυχαγωγικών Παιδειών, περιορισμένης διάρκειας, εντός της Πλατείας Θησέως στους Αγίους Θεοδώρους.

3. Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης (Διαλυτήριο ΟΤΚΖ όλων των κατηγοριών και μονάδα επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων) της εταιρείας “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, στην περιοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, στους Αγίους Θεοδώρους.

4. Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων, επί δημοτικής οδού, στις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας “RESTITUO ENVIROMENTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, στη θέση Αλμύρα Αγίων Θεοδώρων.