ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Α. Σακελλαρίου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Π. Πέτρου, δήλωσε τα εξής:

“Έχουμε πάρει απόφαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για αύξηση του ωραρίου των καθαριστριών, κατά μια ώρα, για όσες δήλωσαν ότι το επιθυμούσαν, δηλαδή για 29 από τις 30.  Αυτό εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη και, αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται στην Τρίπολη, ώστε να γίνει ΦΕΚ. Έχουμε ειδοποιήσει όλα τα σχολεία και τις καθαρίστριες, ώστε να δηλώσουν το συγκεκριμένο ωράριο που θα απασχολούνται.”

Ήδη σήμερα, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες για την επέκταση του ωραρίου των σχολικών καθαριστών ορισμένου χρόνου, από τρεις (3) ώρες σε τέσσερις (4) ώρες ημερησίως, για το χρονικό διάστημα από 01-03-2022 έως 30-06-2022, δηλαδή έως τη λήξη του διδακτικού έτους, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους.

Συντάκτης: monoloutraki