ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: ΤΙ ΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκε και ψηφίστηκε το θέμα των επιχορηγήσεων των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του δήμου μας. Όπως, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Α. Σακελλαρίου, δεν διατέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχε προϋπολογιστεί, διότι κάποιοι σύλλογοι δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Γι’ αυτούς τους συλλόγους, το θέμα θα έρθει ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα, εάν τα οικονομικά του Δήμου το επιτρέψουν, τα ποσά των επιχορηγήσεων θα αυξηθούν.

Αναλυτικά τα ποσά που ψηφίστηκαν είναι τα εξής:

Αθλητικοί Σύλλογοι:

Πολιτιστικοί Σύλλογοι: