ΣΕ 41 ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΦΕΙΛΕΣ 900.000 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ!

Στις οφειλές προς στη Δ.Ε.Υ.Α., αναφέρθηκε ο πρόεδρος της επιχείρησης, Δ. Πρωτονοτάριος, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  Το σύνολο των ανεξόφλητων λογαριασμών ανέρχεται στο ύψος των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί, μόλις, στο 3% των παροχών!

“Το 97% του πληθυσμού του δήμου, πληρώνει κανονικά”, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μόλις 41 παροχές οφείλουν περίπου 900.000 ευρώ (οφειλές από 10.000 έως 290.000 ευρώ), 63 παροχές οφείλουν περίπου 500.000 ευρώ (οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ), 284 παροχές οφείλουν 800.000 ευρώ (οφειλές από 2.000 έως 5.000 ευρώ και 461 παροχές οφείλουν, περίπου, 670.000 ευρώ (οφειλές από 1.000 έως 2.000 ευρώ.