ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ OPEN MALL

Όπως διαβάσατε νωρίτερα στο MONOLOUTRAKI.gr (δείτε εδώ), την Παρασκευή συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας.  Πρώτο θέμα της συνεδρίασης είναι η έγκριση της εισήγησης που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall), στο Λουτράκι. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «Αλλαγή στο Λουτράκι» και του MONOLOUTRAKI.gr, προτείνονται:

– η μετατροπή της οδού Παναγίας Γιάτρισσας από δευτερεύουσα αρτηρία σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Κολοκοτρώνη και σε συλλεκτήρια οδό, στο υπόλοιπο τμήμα της,

– η μετατροπή των οδών Ξενοφώντος, Μπολέτη, Περιάνδρου και Καποδιστρίου, από δρόμους τοπικής σημασίας σε ήπιας κυκλοφορίας, στο τμήμα τους μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Κολοκοτρώνη,

– η μετατροπή της οδού Ελ. Βενιζέλου, από πρωτεύουσα αρτηρία σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, στο τμήμα της από την οδό Παναγίας Γιάτρισσας έως την πλατεία 25ης Μαρτίου και σε δευτερεύουσα αρτηρία, στο υπόλοιπο τμήμα της,

– η μετατροπή της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, από δευτερεύουσα αρτηρία σε συλλεκτήρια* οδό και, τέλος,

– η μετατροπή της οδού Καραϊσκάκη, από δευτερεύουσα αρτηρία σε συλλεκτήρια* οδό, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Παναγίας Γιάτρισσας.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου (αμφίδρομης κυκλοφορίας)

Η πρόταση αφορά στη μετατροπή της σε τοπική οδό ήπιας κυκλοφορίας, όπου οι ταχύτητες των οχημάτων δεν θα υπερβαίνουν τα 30 χλμ/ώρα και θα δίνεται προτεραιότητα, πρωτίστως, στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Πιο ειδικά, προτείνεται η επίστρωση σε όλο το τμήμα της οδού με κυβόλιθους στο επίπεδο του οδοστρώματος και ο περιορισμός του οδοστρώματος σε πλάτος 6,00μ., που θα διατίθεται αποκλειστικά για την κίνηση των οχημάτων, με μία λωρίδα (3,00μ.) ανά κατεύθυνση. Εκατέρωθεν της οδού, δημιουργούνται οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης για ΙΧ. Όσον αφορά στις θέσεις στάθμευσης ταξί, προτείνεται η διατήρηση τους στις υφιστάμενες θέσεις. Η διατομή του κυκλοφορούμενου τμήματος διατηρείται ως έχει.

2. Οδός Κολοκοτρώνη (μονόδρομης κυκλοφορίας)

Προτείνεται η μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και η διατήρηση της διατομής της οδού ως έχει. Όλες οι διασταυρώσεις διαμορφώνονται κατάλληλα και επιστρώνονται με κυβόλιθους, στο επίπεδο του οδοστρώματος, διαφορετικού χρώματος, ώστε να οδηγοί να ελαττώνουν την ταχύτητά τους και, συνεπώς, όλες οι κινήσεις να γίνονται με ασφάλεια. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ενώ, τέλος, διαμορφώνονται διαβάσεις τύπου ΖΕΒΡΑ για τους πεζούς.

3. Οδός Σολωμού (μονόδρομης κυκλοφορίας)

Προτείνεται η μετατροπή της σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας και η επίστρωσή της, σε όλο το μήκος της, με κυβόλιθους. Το κυκλοφορούμενο τμήμα και τα τμήματα κίνησης πεζών και ποδηλάτων σχεδιάζονται συνεπίπεδα. Ο διαχωρισμός του χώρου κυκλοφορίας οχημάτων και ευάλωτων χρηστών της οδού γίνεται με εγκιβωτισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα μεταξύ τους, πλάτους 0,15μ. Προτείνεται ο περιορισμός του πλάτους οδοστρώματος στα 3,20μ. και η δημιουργία στα αριστερά κατά τη φορά της κίνησης ζώνης στάθμευσης, πλάτους 2,00μ. Συνολικά, οριοθετούνται 11 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι δύο διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Τέλος, διαμορφώνονται, σε όλες τις διασταυρώσεις, διαβάσεις για πεζούς και ορίζεται ως άνω όριο ταχύτητας των κυκλοφορούμενων οχημάτων τα 20 χλμ/ώρα.

4. Οδός Παναγίας Γιάτρισσας (μονόδρομης κυκλοφορίας)

Η πρόταση αφορά στη μετατροπή του τμήματος της οδού Παναγίας, μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου και Κολοκοτρώνη, σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Το κυκλοφορούμενο τμήμα και τα τμήματα κίνησης πεζών και ποδηλάτων σχεδιάζονται συνεπίπεδα. Το πλάτος κυκλοφορίας περιορίζεται στα 3,20μ., ενώ αριστερά, κατά τη φορά της κίνησης, σχεδιάζεται εσοχή πλάτους 2,00μ. για τη στάθμευση οχημάτων. Ο διαχωρισμός του χώρου κυκλοφορίας και ευάλωτων χρηστών της οδού γίνεται με διαφορετικό χρώμα κυβόλιθων και εγκιβωτισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα μεταξύ τους, πλάτους 0,15μ.

5. Οδός Ξενοφώντος (μονόδρομης κυκλοφορίας)

Η πρόταση αφορά στη μετατροπή του τμήματος της οδού, μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου και Κολοκοτρώνη, σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Το πλάτος κυκλοφορίας περιορίζεται στα 2,70μ., ενώ δεξιά, κατά τη φορά της κίνησης, σχεδιάζεται εσοχή πλάτους 2,00μ. για τη στάθμευση οχημάτων. Ο διαχωρισμός του χώρου κυκλοφορίας και ευάλωτων χρηστών της οδού γίνεται με κράσπεδα ύψους 0,15μ.

6. Οδός Μπολέτη (μονόδρομης κυκλοφορίας)

Η πρόταση αφορά στη μετατροπή του τμήματος της οδού, μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου και Κολοκοτρώνη, σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Το πλάτος κυκλοφορίας περιορίζεται στα 2,70μ., ενώ αριστερά, κατά τη φορά της κίνησης, σχεδιάζεται εσοχή πλάτους 2,00μ., για τη στάθμευση οχημάτων. Η οδός σχεδιάζεται με κράσπεδα, μεταξύ κυκλοφορούμενου τμήματος οχημάτων και πεζοδρομίων.

7. Οδός Περιάνδρου (μονόδρομης κυκλοφορίας)

Η πρόταση αφορά στη μετατροπή του τμήματος της οδού, μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου και Κολοκοτρώνη, σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Η οδός σχεδιάζεται με κράσπεδα, μεταξύ κυκλοφορούμενου τμήματος οχημάτων και πεζοδρομίων. Το πλάτος κυκλοφορίας περιορίζεται στα 2,70μ., ενώ δεξιά, κατά τη φορά της κίνησης, σχεδιάζεται εσοχή πλάτους 2,00μ., για τη στάθμευση οχημάτων.

8. Οδός Καποδιστρίου (μονόδρομης κυκλοφορίας)

Η πρόταση αφορά στη μετατροπή του τμήματος της οδού, μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου και Κολοκοτρώνη, σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Η οδός σχεδιάζεται με κράσπεδα, μεταξύ κυκλοφορούμενου τμήματος οχημάτων και πεζοδρομίων. Το πλάτος κυκλοφορίας περιορίζεται στα 2,70μ., ενώ δεξιά, κατά τη φορά της κίνησης, σχεδιάζεται εσοχή πλάτους 2,00μ., για τη στάθμευση οχημάτων.

* οδοί που κατανέμουν τις μετακινήσεις από τις αρτηρίες στον τελικό τους προορισμό ή σε μια τοπική οδό και αντίστροφα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ MONOLOUTRAKI.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ MONOLOUTRAKI.gr

Ιανουάριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
error: Content is protected !!