ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, τη Δευτέρα 6 Μαρτίου στις 9:30 το πρωί. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς. Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη: